JURIDISCHE INFORMATIE

GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE VAN LASER MAGIC

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Laser Magic (hierna aangeduid als "Website").

Door gebruik te maken van onze Website, aanvaardt u de volgende gebruiksvoorwaarden:

Laser Magic beheert de volgende domeinnaam: lasermagic.be

AUTEURSRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

De inhoud op onze site is intellectueel eigendom van: Laser Magic

Zonder toestemming mag deze inhoud niet worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw gepubliceerd, openbaar weergegeven, gecodeerd, vertaald, verzonden of verspreid (inclusief via "spiegelen") op een andere computer, server, website of enig ander publicatiemiddel of voor commerciële doeleinden.

NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE

Onze websites zijn bedoeld voor België. De informatie op onze websites is in principe alleen geldig op dit grondgebied. We proberen de informatie op onze Website up-to-date te houden en eventuele fouten zo snel mogelijk te corrigeren. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor claims of financiële verliezen die voortvloeien uit de inhoud van onze Website. We kunnen de inhoud van onze Website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

TERUGKEER EN INFORMATIE

Copyright © 2023 Laser Magic. Alle rechten voorbehouden.

Laser Magic, Leuvensesteenweg 331, 1801 Machelen

PRIVACY EN VEILIGHEID

Wij respecteren uw privacy en doen er alles aan om uw gegevens te beschermen. Hieronder vindt u de gegevens die we verzamelen en voor welke doeleinden we ze gebruiken. U kunt ook zien wat uw rechten zijn, wie toegang heeft tot uw gegevens en hoelang ze worden bewaard.

GEGEVENS DIE LASER MAGIC VAN U VERZAMELT

Als u een product koopt, zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, zich aanmeldt voor onze diensten, contact met ons opneemt (via sociale media of anderszins), deelneemt aan een online enquête of op enigerlei wijze interactie heeft met Laser Magic, kunnen we verschillende gegevens verzamelen, waaronder:

 • Uw contactgegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres, of andere informatie, zoals de naam van uw bedrijf, het adres en het btw-nummer
 • Uw accountgegevens, zoals uw e-mailadres, de status van uw account
 • Uw betalingsgegevens, zoals uw factuuradres en betaalmethode
 • Transactiegegevens met betrekking tot de aankoop van producten en diensten van Laser Magic
 • Andere gegevens die u aan ons verstrekt, zoals de inhoud van communicatie met Laser Magic, contacten met onze klantenservice en op sociale media

TELEFONISCH CONTACT

Als uw telefoonnummer in onze klantendatabase staat, kunnen onze medewerkers automatisch uw klantgegevens zien. Dit zorgt ervoor dat we u sneller en efficiënter kunnen helpen. Tijdens een gesprek kunnen we aantekeningen toevoegen aan uw persoonlijke gegevens in onze database. Hierdoor kunnen we deze gesprekken beter opvolgen. We nemen geen telefoongesprekken op.

NIEUWSBRIEVEN EN E-MAILS

We sturen u verschillende soorten e-mails, met name na een aankoop die u heeft gedaan of als reactie op een vraag die u ons heeft gesteld.

Daarnaast sturen we u ook algemene e-mails (die we "nieuwsbrieven" noemen), maar alleen als u zich daarvoor heeft aangemeld (dit wordt "opt-in" genoemd). Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze nieuwsbrieven, slaan we alleen de gegevens op die we nodig hebben om u te identificeren. Als u geen van onze nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich online afmelden.

SOCIALE MEDIA

We zijn natuurlijk blij dat u naar onze films op YouTube kijkt, ons 'leuk vindt' op Facebook of ons volgt op LinkedIn. We tonen u relevante advertenties op sociale media over onze nieuwe producten of aanbiedingen, gebaseerd op uw interesses. Dit is mogelijk dankzij cookies.

COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Onze websites, online diensten, interactieve toepassingen, e-mails en advertenties kunnen cookies en andere technologieën gebruiken, zoals pixel-tags en webbakens. Wanneer u een formulier op onze website invult, registreren we automatisch uw IP-adres (internetidentificatienummer van uw computer of mobiele apparaat). Dit doen we om de beveiliging van onze website te optimaliseren en spam te voorkomen.

Cookies zijn kleine tekstbestanden (soms tijdelijk) die zowel voor u als voor ons nuttig zijn. Het accepteren van cookies is nodig als u onze website optimaal wilt gebruiken.

 • Met functionele cookies hoeft u niet telkens dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u terugkeert naar onze website. Ze zijn ook handig om producten in uw winkelwagen te plaatsen, in te loggen met uw gegevens en onze YouTube-recensies te bekijken. Deze functies vereisen cookies om te werken.
 • Met analytische cookies kunnen we zien hoe u onze website gebruikt en hoe we het proces kunnen verbeteren en vereenvoudigen.
 • Met marketingcookies kunnen we uw ervaring personal iseren en u aanbiedingen sturen die echt relevant voor u zijn. Denk bijvoorbeeld aan gepersonaliseerde nieuwsbrieven of specifieke aanbiedingen op sociale media.

COOKIES VERWIJDEREN OF UITSCHAKELEN

Wilt u cookies uitschakelen of verwijderen? Houd er rekening mee dat dit de goede werking van onze website kan beïnvloeden. Hier zijn de instructies voor verschillende webbrowsers:

UW RECHTEN (EN DE ONZE)

WAT IS DE "WETTELIJKE BASIS" VOOR HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS?

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming moeten we aangeven op basis van welke "wettelijke basis" we uw gegevens gebruiken. We hebben uw gegevens nodig vanwege contractuele overeenkomsten tussen u en Laser Magic, zoals de aankoop van een product of dienst.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Het opstellen van offertes
 • De bevestiging van een bestelling
 • De contractueel vereiste informatie over de dienst
 • We kunnen uw gegevens ook gebruiken op basis van ons "gerechtvaardigd belang". Dit betekent dat we al onze klanten zo optimaal en persoonlijk mogelijk willen bedienen. Dit geldt onder andere voor enquêtes, contact met onze klantenservice, bezoeken aan onze website, nieuwsbrieven en e-mails, persoonlijk advies en sociale media.

Het kan ook zijn dat we wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te gebruiken, bijvoorbeeld als we fraude vermoeden.

WIE HEEFT TOEGANG TOT UW GEGEVENS?

Binnen ons bedrijf heeft iedereen in zekere mate toegang tot uw informatie. Onze medewerkers doen er alles aan om uw privacy te respecteren.

In sommige gevallen delen we ook uw gegevens met andere partijen:

 • Partners: wanneer u een product bij ons koopt, worden uw gegevens gedeeld met onze partners.
 • Onderaannemers: wanneer we u een poststuk willen sturen (bijvoorbeeld een tijdschrift), schakelen we regelmatig een verwerkingsbedrijf in.
 • Data management platforms, reclamebureaus, media- en onderzoeksbureaus: af en toe doen we een beroep op externe bedrijven om ons te helpen. Als dat het geval is, krijgen ze toegang tot statistieken van onze website(s) en onze socialemediarekeningen.

De volgende regel blijft echter altijd van kracht: de partijen waaraan we toegang geven tot uw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om namens Laser Magic een dienst te verlenen. Uw gegevens worden onder geen enkele omstandigheid verkocht aan derden.

WAAR WORDEN UW GEGEVENS BEWAARD?

Uw gegevens kunnen op een van de volgende locaties worden bewaard:

 • Papieren archieven. Financiële transactiebewijzen (zoals facturen) worden niet alleen digitaal bewaard, maar ook op papier. We bewaren ze minimaal 10 jaar. Deze archieven worden veilig bewaard, onder slot en grendel.
 • Tijdelijke papieren afdrukken. Soms is het gewoon handiger om een papieren exemplaar te hebben. Als dit document persoonsgegevens bevat, wordt het na gebruik versnipperd.
 • Digitale opslag. We slaan uw gegevens op in databases met strenge beveiligingsmaatregelen. Daarom worden uw gegevens bijna altijd binnen de Europese Unie bewaard. In het uitzonderlijke geval dat klantgegevens worden overgedragen aan landen buiten de Europese Unie, zorgen we voor een passende bescherming van uw privacy. Voor sommige landen is dit officieel vastgesteld. Sommige Amerikaanse partijen hebben zich bijvoorbeeld aangesloten bij het Privacy Shield, dat een adequaat beschermingsniveau biedt. Of we werken met officiële modelcontracten die speciaal zijn opgesteld om de bescherming van uw privacy te waarborgen.

HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

Hoe lang we uw gegevens bewaren, hangt af van de relatie die we met u hebben.

 • Als u een product of dienst koopt. We verwijderen uw gegevens niet uit onze klantendatabase. Dit doen we om redenen van veiligheid.
 • Als u informatie aanvraagt. Als u nog niets bij ons heeft gekocht en informatie vraagt over onze producten of diensten, registreren we u in onze klantendatabase. Na tien jaar inactiviteit verwijderen we uw gegevens.
 • Als u zich inschrijft voor een nieuwsbrief. U kunt deze inschrijving zelf online beheren. We bewaren een kopie van deze inschrijving in onze klantendatabase.
 • Als u solliciteert. We verwijderen gegevens met betrekking tot uw sollicitatie uiterlijk 1 maand na afloop van de sollicitatieprocedure. In sommige gevallen wijken we hiervan af, bijvoorbeeld als we u later willen benaderen voor nieuwe vacatures. Dit doen we echter alleen met uw toestemming. Als u wordt aangenomen, voegen we uw sollicitatiegegevens toe aan uw arbeidsovereenkomst.

De belastingdienst verplicht ons om uw factuurgegevens, betalingsgegevens en bestelgegevens 10 jaar te bewaren. Daarna gebruiken we alleen anonieme gegevens voor interne rapportage.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U blijft de baas over uw gegevens. Wilt u uw persoonlijke gegevens gratis raadplegen of een kopie ervan ontvangen? Wilt u uw gegevens wijzigen, verwijderen, het gebruik ervan beperken of uw voorkeuren voor het ontvangen van e-mails aanpassen? Geen probleem. Laat het ons schriftelijk of per e-mail weten. Hierdoor kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor commerciële doeleinden of aangeven dat uw privacy voor u belangrijker is dan ons belang. In dat geval zullen we de situatie opnieuw bekijken.

U kunt zich eenvoudig uitschrijven voor nieuwsbrieven. Gebruik hiervoor de link onderaan de nieuwsbrief. En als u helemaal geen cookies meer wilt? U kunt dit ook zelf instellen. Kijk hiervoor in onze cookieverklaring.

We willen er zeker van zijn dat u het bent. Daarom kunnen we u om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te verifiëren. Dit kan gebeuren bij onduidelijke verzoeken.

VRAGEN OVER PRIVACY

Voor vragen of klachten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact met ons opnemen via e-mail: info@lasermagic.be of per post.

WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?

De beheerder van uw persoonsgegevens is Laser Magic, een Belgisch bedrijf met een vaste vestiging in België. Al onze medewerkers, ongeacht het land waarin ze zich bevinden, doen hun uiterste best om te voldoen aan de Europese en lokale privacywetgeving.

Online reserveringsvoorwaarden

Elke reservering bij lasermagic.be wordt beschouwd als vast en definitief vanaf het moment dat u een bevestigingsmail ontvangt. Wij vragen u een aanbetaling te doen om uw tijdslot te beveiligen. Let op: het niet betalen van de aanbetaling betekent niet dat uw reservering geannuleerd is.

Annuleringsvoorwaarden

Als u niet in staat bent om op te dagen voor uw reservering, zal deze toch als verschuldigd worden beschouwd, aangezien we speciaal voor uw team een tijdslot hebben gereserveerd, waardoor we geen andere spelers kunnen ontvangen. In geval van overmacht, als u uw reservering moet annuleren, vragen wij u ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen op info@lasermagic.be ten minste 72 uur voor de geplande datum van uw reservering. Last-minute annuleringen, evenals annuleringen per telefoon, worden niet geaccepteerd. Dit beleid helpt ons om onze planning efficiënt te beheren en een kwalitatieve ervaring aan al onze klanten te bieden. Voor de Verjaardag reserveringen kunnen maximaal 3 personen tot op de laatste dag geannuleerd worden.

Annuleringsvoorwaarden - Teambuilding

Annuleringsmelding: Elke annulering moet schriftelijk worden meegedeeld aan ons team via info@lasermagic.be.

Annuleringskosten: Als de annulering minder dan 1 week voor het evenement plaatsvindt, of in geval van niet-opdagen op de dag van het evenement, zijn annuleringskosten van toepassing. Wij brengen minimaal 70% van de totale kosten in rekening, gebaseerd op het oorspronkelijk opgegeven aantal deelnemers. Deze maatregel is bedoeld om de sluiting van ons centrum uitsluitend voor uw evenement, evenals de operationele en logistieke kosten te compenseren. Voor grote groepen van 60 personen of meer, vragen we dat elke annulering ten minste 2 weken voor de datum van het evenement wordt gedaan. Deze extra periode is nodig vanwege de toegenomen complexiteit van de logistiek en planning.